Маријева Звезда је орден који се додељује сваком члану заједнице, који самоиницијативно регрутује новог члана у заједницу. Критеријум за добијање ордена Маријеве Звезде је да члан позове новог регрута у заједницу тако што ће га упутити на званични веб-сајт заједнице, где ће исти попунити пријавницу (формулар) за приступ и конкретно се изјаснити да га је у заједницу позвао “тај и тај члан”! Уколико регрут попуни формулар за приступ, а не помене (или заборави да помене) да га је у заједницу регрутовао “тај и тај члан“, бодови за Маријеву Звезду се неће признати! Такође, бодови за Маријеву Звезду се неће признати уколико потенцијалном регруту буде (из било ког разлогаодбијен пријем у заједницу.

Орден се додељује у 4 класе, у зависности од броја регрутованих чланова, по следећим критеријумима:

  • Орден Маријеве Звезде III Класе се добија за 5 регрутованих чланова, без обзира на то да ли су и колико дуго након пријема, исти остали у заједници.
  • Орден Маријеве Звезде II Класе се добија за 15 регрутованих чланова, без обзира на то да ли су и колико дуго након пријема, исти остали у заједници.
  • Орден Маријеве Звезде I Класе се добија за 30 регрутованих чланова, без обзира на то да ли су и колико дуго након пријема, исти остали у заједници.
  • Орден Велике Маријеве Звезде се добија за 50 регрутованих чланова, без обзира на то да ли су и колико дуго након пријема, исти остали у заједници.