Командир је квалификовани официр, који у нашој заједници може командовати јединицом под називом “Оделење“, која се састоји од 8-12 људи, у зависности од намене. Пешадијска оделења су стандардне пешадијске јединице на нашим операцијама, што значи да командант операције њима издаје наређења, а не појединачним тимовима, унутар самих оделења. Дакле, командир оделења је тај кључни везни елемент између команде и војника на терену, онај који преузима наређења од команданта и реализује их по сопственом нахођењу. Управо због тога је компетентност командира један од кључних фактора који одлучују о успеху једне операције и због чега је командирска обука, у склопу специјалистичке официрске обуке, подједнако ригорозна као и за команданта, упркос томе што је један ниво ниже у војној хијерархији.

Члану који је успешно прошао 2. ниво специјалистичке официрске обуке и доказао своје способности на тренинзима, ће бити свечано додељена квалификација “КОМАНДИР” на његовом званичном досијеу у секцији “Касарна” на нашем веб-сајту, а о његовом унапређењу и успешној специјализацији ће бити рапортирано у нашим недељним “Ратним Извештајима” у секцији “Ратни Дневник“. Такође, имајући у виду да само квалификовани командири могу командовати оделењем/тимом на нашим операцијама, само они (и квалификоване вође тимова) могу добити орден Солунска Медаља, о чему можете више прочитати овде